Monday, October 28, 2013

Ayat Dijauhi Syaitan

Diriwayatkan oleh ad-Darimi, al-Baihaqi di dalam asy-Sy'ab, daripada Ibnu Mas'ud RA berkata: Barangsiapa membaca sepuluh ayat daripada surah al-Baqarah pada waktu pagi maka dia tidak akan dihampiri oleh Syaitan sehinggalah waktu petang. Dan barangsiapa membacanya pada waktu petang maka dia tidak akan dihampiri Syaitan sehinggalah waktu pagi (malah) dia tidak akan melihat sesuatupun yang membuatkannya benci sama ada pada keluarganya dan juga hartanya.

Diriwayatkan oleh at-Tobrani di dalam 'al-Kabir' dan juga al-Hakim, daripada Ibnu Mas'ud RA bahawa Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud: "Barangsiapa membaca sepuluh ayat iaitu empat ayat dari permulaan al-Baqarah, diikuti dengan ayat al-Kursi dan dua ayat selepasnya disambung lagi dengan dua ayat terakhir surah al-Baqarah maka rumah tersebut tidak akan dimasuki oleh Syaitan sehinggalah ke waktu pagi."

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab (al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa (iaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (al-Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. (al-Baqarah; 1-5)


No comments:

Post a Comment