Thursday, December 5, 2013

Nasihat Yang Bagai Mencurah Air Ke Daun Keladi...

Pada awal semester iaitu pada pertemuan kami yang kedua, aku telah membuat ujian pertama. Keseluruhan pertemuan hanyalah 5 kali. Ini adalah kerana pembelajaran secara jarak jauh dan hanya 2 jam kredit untuk matapelajaran ini.

Sebelum ujian dijalankan, aku telah mengarahkan supaya semua nota disimpan dan diletakkan jauh dari pandangan.

Semasa ujian berjalan, aku nampak pelbagai aksi dan reaksi pelajar. Ada yang mengambil nota dan dijadikan bahan lapik kerana 'mungkin' katanya kertas jawapan perlu dilapik untuk menyenangkan penulisan. Ada yang lindungkan separuh nota di kerusi bersebelahan supaya senang untuk dijenguk. Ada yang terus mengambil nota dari dalam beg untuk ditiru. Dan bermacam-macam gaya lagi yang dilakukan dan aku mengaku bahawa inilah kali pertama aku melihat gejala tiru meniru dilakukan dalam suatu suasana tenang tanpa menghiraukan kehadiran pensyarah.

Sejak aku mengajar di universiti pada tahun 1995, inilah kali pertama yang aku saksikan bahawa pelajar melakukan peniruan tanpa segan silu. Mungkin sudah menjadi budaya. Mungkin juga pensyarah-pensyarah lain tidak mengambil kisahpun tentang gejala ini. Mungkin juga semua pensyarah mengambil pendekatan ujian 'open book' kepada pelajar-pelajar ini sejak tahun 1 sehinggalah sekarang ini mereka berada di tahun 4 (akhir). Tetapi rasanya tidak mungkin!


Apapun aku menegur tingkah laku mereka yang kurang sihat ini melalui e-mail kepada ketua kelas dan dimintakan supaya ketua kelas 'forward'kan kepada pelajar-pelajar lain. Hasilnya, bertalu-talu datang 'sms' yang berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) bukanlah setakat menyampaikan ilmu semata-mata tetapi kalau diamati Falsafah Pendidikan Negara ia merangkumi keempat-empat elemen iaitu Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek.

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara."

Semasa saya menjalankan ujian yang kedua, nampaknya gejala ini masih berlaku tetapi tidak sehebat dulu...


Nasihat hanya diberi tetapi tuan ampunya diri yang semestinya bersetuju untuk menuruti atau sebaliknya. Tetapi yang pasti, nasihat yang diberi HANYA bagai mencurah air ke daun keladi...

Yang paling saya sedih ialah pelajar perempuan yang meniru depan mata saya tanpa segan silu. Kebiasaannya pelajar perempuan mempunyai sifat malu dan lebih beradab dibandingkan dengan pelajar lelaki. Tetapi sekarang tidak lagi... Sama saja baik lelaki mahupun perempuan!

Pada saya kalau tak hormat saya sebagai chegu atau pensyarah maka hormatlah saya sebagai orang tua... 

Bagaimana ya... untuk melahirkan rakyat yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan sebagainya?

1 comment: