Thursday, December 9, 2010

Kita Diberi Soalan 'Spot'...

Pernah tak kita menjumpai soalan-soalan 'spot', baik diberi oleh guru mahupun pensyarah? Kata guru, "Kamu baca bab ini atau kamu cuba jawab soalan ini, pasti keluar dalam 'exam'!"

Apabila tiba hari peperiksaan, soalan atau bab yang dimaksudkan itu betul-betul keluar tetapi hanya dengan sedikit modifikasi. Tetapi kadang-kadang, soalan itu keluar 'sebiji' sepertimana yang dimaklumkan pensyarah TANPA ada perubahan langsung.

Alangkah beruntungnya mereka yang menuruti kata-kata guru atau pensyarah. Dan sebaliknya, mereka yang telah mendapat soalan tetapi masih kurang percaya atau kurang yakin dengan kata-kata gurunya, maka alangkah menyesalnya mereka kerana tidak dapat 'score' yang terbaik!

Hakikat kehidupan kita di dunia ini pun sama... Allah dan Rasul telah memberi garispanduan tentang peranan kita di sini. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita amalkan, apa yang wajib kita tinggalkan, dan sebagainya.

Sesetengah dari kita terus beriman dan beramal dengan suruhan dan tuntutan Allah dan Rasul itu. Tetapi setengahnya pula masih teragak-agak dan kurang yakin dengan apa yang disarankan. Ini kerana tiada seorangpun yang telah pergi ke alam barzakh, kembali ke dunia menceritakan apa yang dia hadapi dan alami di sana...

Allah (SWT) telah menjelaskan dalam al-Quran kepada kita dengan gambaran apa yang bakal berlaku di sana. Begitu jua Nabi Muhammad (SAW) dalam hadis-hadisnya. Yakinkah kita dengan penjelasan Allah dan Rasul ini?

Apa yang ditakuti ialah kita alpa dengan tugas dan tanggungjawab kita di sini dan tiba-tiba kita mati...

Maka bermulalah kehidupan kita yang sebenar. Kehidupan yang kekal abadi, yang tiada lagi pengakhirannya.

Janganlah kita menjadi salah seorang dari mereka yang begitu menyesal kerana tidak menurut pesanan Allah dan Rasul...

Penyesalan mereka ini telah Allah tunjukkan dalam al-Quran sepertimana berikut;

"Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat (perintah) Kami dan yang angkuh (merasa dirinya lebih) daripada mematuhinya, merekalah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatNya. Orang-orang itu akan mendapat bahagian mereka (di dunia) dari apa yang telah tersurat (bagi mereka), hingga apabila datang kepada mereka utusan-utusan Kami (malaikat) yang mengambil nyawa mereka, bertanyalah malaikat itu (kepada mereka): "Manakah (makhluk-makhluk dan benda-benda) yang kamu sembah selain Allah?" Mereka menjawab: "Semuanya itu telah hilang lenyap daripada kami", dan mereka pula menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri, bahawa mereka adalah orang-orang yang ingkar. Allah berfirman: "Masuklah kamu ke dalam neraka bersama-sama umat-umat yang terdahulu daripada kamu, dari jin dan manusia. Tiap-tiap satu umat yang masuk, mengutuk akan saudaranya (golongannya sendiri); hingga apabila mereka semua berhimpun di dalamnya, berkatalah golongan yang akhir mengenai golongan yang pertama di antara mereka: "Wahai Tuhan kami, mereka inilah yang telah menyesatkan kami; oleh itu berilah kepada mereka azab seksa yang berlipat ganda dari (azab) neraka". Allah berfirman: "Kamu masing-masing disediakan (azab seksa) yang berlipat ganda tetapi kamu tidak mengetahui". (Al-Araf; 36-38)

"Dan sesungguhnya Kami telah datangkan kepada mereka, sebuah Kitab (Al-Quran) yang Kami telah menjelaskannya satu persatu berdasarkan pengetahuan (Kami yang meliputi segala-galanya), untuk menjadi hidayah petunjuk dan rahmat, bagi orang-orang yang (mahu) beriman. Tidak ada perkara yang mereka tunggu-tunggukan melainkan akibat atau kesudahan (apa yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran), pada hari datangnya apa yang telah dijanjikan dalam Al-Quran itu (pada hari kiamat kelak), berkatalah orang-orang yang telah melupakannya (yang tidak menghiraukannya dalam dunia) dahulu: "Sesungguhnya telah datang Rasul-rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran, maka adakah untuk kami pemberi syafaat supaya mereka memberi syafaat bagi kami atau (bolehkah) kami dikembalikan (ke dunia) supaya kami dapat beramal, lain daripada apa yang kami telah kerjakan?" Sesungguhnya mereka telah merugikan diri mereka sendiri, dan telah lenyaplah dari mereka perkara-perkara yang mereka ada-adakan dahulu. (Al-Araf; 52-53)

No comments:

Post a Comment