Thursday, April 7, 2011

Hadis Ke 42 Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali


Diriwayatkan daripada Anas bin Malik R.A. katanya: "Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: "Wahai anak Adam (wahai manusia), sesungguhnya selagi kamu berdoa dan berharap kepadaKu, Aku pasti mengampunkan kamu atas apa sahaja dosa yang lahir daripada kamu. Aku juga tidak peduli (sama ada ia sedikit atau banyak, kecil atau besar). Wahai anak Adam, kalaulah dosa-dosamu sampai ke awan di langit, kemudian kamu meminta keampunanKu, pasti Aku mengampunkan kamu. Wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaKu dengan dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian kamu menemuiKu dalam keadaan kamu tidak menyengutukan sesuatu denganKu, pasti Aku datang kepadamu dengan keampunan yang hampir memenuhi bumi itu." (at-Tirmizi)

Ada 3 sebab-sebab pengampunan;

1) Doa Beserta Harapan iaitu doa yang tulus ikhlas, penuh rasa penghambaan kepadaNya, dan pengharapan yang tiada lagi selain dariNya.

2) Memohon Keampunan iaitu sentiasa beristighfar kepada Allah SWT. Rasulullah SAW sendiri (yang maksum) beristighfar kepada Allah lebih 70 kali dalam sehari, dan dalam riwayat yang lain lebih 100 kali.

3) Tauhid ialah sebab yang terbesar kerana Allah SWT tidak akan mengampunkan dosa orang yang menyengutukan sesuatu denganNya.


Pengampunan Allah SWT adalah tersangat meluas.

Dan Doa Penghulu Istighfar yang selalu kita baca dalam al-Ma'thurat (Allah humma an tarabbi, laa ila hailla anta, khalaqtani, wa ana'abduk, wa ana'ala'ahdika wa wa'dika mastato'tu, A'uzubikamin syarrima sona'tu, abu ulaka bini'matika 'alayya, wa abuu ubizanbi, farg firli, fain nahu laa yagh firuz zunuba illa anta) adalah bentuk istighfar yang terbaik.

No comments:

Post a Comment