Monday, December 7, 2009

Imam Disarankan Melambatkan Rakaat Pertama


Imam disunatkan untuk melambatkan rakaat pertama apabila dirasanya ada orang yang baru masuk, dengan maksud menunggunya agar dapat mengikuti jamaah bersama.

Demikian pula disunatkan menantikan seseorang yang dirasa akan mengikuti jamaah diwaktu ia sedang rukuk atau sedang tahiyyat yang akhir. Ini berdasarkan hadis Abu Qatadah bahawa Rasulullah (SAW) juga memanjangkan rakaat pertamanya.

Diriwayatkan dari Abu Said: "Bahawa pada suatu ketika telah dibacakan iqamah untuk solat, lalu ada seseorang yang pergi ke Baqi' untuk membuang air besar dan berwudhu', kemudian kembali. Didapatinya Rasulullah (SAW) masih melakukan rakaat pertama, kerana memang beliau sengaja melambatkannya." (Riwayat Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan Nasa'i).

No comments:

Post a Comment