Saturday, October 30, 2010

Mengasihani, Mengucup Dan Mencium Anak


Kita disarankan supaya mengasihani dan mengucup anak. Ibnu Batthol berkata: "Diharuskan mengucup anak kecil di semua anggota badannya. Begitu juga anak yang sudah besar, menurut pendapat majoriti ulama, selain daripada bahagian aurat. Oleh itu, tidak boleh mengucup di bahagian aurat anak."


Hadis Pertama
Diriwayatkan daripada Anas bin Malik (RA), beliau telah berkata: "Nabi (SAW) telah mengambil Ibrahim (RA), lalu mengucup dan menciumnya." (Bukhari)

Hadis Kedua
Diriwayatkan daripada Abu Hurairah (RA), beliau telah berkata: "Rasulullah (SAW) telah mengucup Hassan bin Ali (RA), padahal Aqra' bin Habis at-Tamimi (RA) sedang duduk di sisi baginda (SAW). Lalu Aqra' berkata: "Sesungguhnya saya mempunyai 10 orang anak. Saya tidak pernah mengucup seorang pun daripada mereka." Rasulullah (SAW) pun memandang kepada beliau, kemudian bersabda: "Sesiapa yang tidak mengasihani, tidak akan dikasihani." (Bukhari)

Hadis Ketiga
Diriwayatkan daripada 'Aisyah (RA), isteri Nabi (SAW), beliau telah berkata: "Saya telah didatangi oleh seorang wanita bersama 2 orang anak perempuan, sambil dia meminta daripada saya. Namun saya tidak memperolehi apa-apa di sisi saya kecuali sebiji buah kurma. Lalu saya berikan buah kurma itu kepadanya. Dia pun membahagikan buah kurma itu antara 2 orang anak perempuannya. Kemudian dia bangun lalu keluar. Kemudian Nabi (SAW) masuk ke rumahku, lalu saya menceritakan hal itu kepada baginda (SAW). Lantas baginda (SAW) bersabda: "Sesiapa yang menguruskan (menjaga dan memelihara) mana-mana anak-anak perempuan ini, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi pelindungnya daripada neraka." (Bukhari, Muslim & Tirmizi)

Mengasihani dan berbuat baik kepada anak perempuan akan mencegah seseorang daripada masuk neraka, insyaAllah!

No comments:

Post a Comment