Saturday, January 29, 2011

Pesanan Luqman Kepada Anaknya


Pesanan Luqman ketika menyampaikan pelajaran kepada anaknya;

Wahai anakku,

1) Janganlah engkau mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.
2) Berbuat baik kepada kedua orang tua! Ibu telah mengandung dalam keadaan yang lemah dan menyusukanmu sehingga berusia 2 tahun.
3) Jika kedua orang tua memaksa untuk mempersekutukan Allah maka janganlah engkau mentaati mereka tetapi pergaulilah keduanya dengan baik.

4) Jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, nescaya Allah akan memberinya balasan.
5) Laksanakan solat.
6) Serulah manusia untuk berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar.
7) Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu.

8) Janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia kerana sombong.
9) Janganlah berjalan di bumi dengan angkuh.
10) Sederhanalah dalam berjalan. Jangan terlampau lambat dan jangan pula terlalu cepat.
11) Lunakkan tutur katamu.


(Surah Luqman; 13-19)

No comments:

Post a Comment