Wednesday, January 12, 2011

Solat Sunat Selepas Solat Asar...


"Wan, boleh ke kita solat sunat sementara menunggu solat maghrib di masjid?", tanya kawanku. "I ditegur oleh imam masjid di KL, katanya tak boleh solat sunat selepas Asar!", tambahnya lagi.

"Well, setahu kawe, ada beberapa pendapat... Molek la, demo tak berkeras dengan pendapat demo dengan tok imam tu...", jawabku.

Kadang-kadang kita orang Islam yang kurang ilmu ni, suka sangat berdebat tentang perkara-perkara ranting. Mungkin nak tunjuk alim atau mungkin hendak menang perdebatan. Walhal tak perlupun kita berbalah atau bertelagah pendapat.

Bila pulang ke rumah, aku mengambil kitab Fikih Sunnah, Jilid 1, ditulis oleh Sayyid Sabiq. Berikut ialah salinan semula dari muka surat 230 hingga 231.

Pendapat Fukaha Mengenai Solat Setelah Solat Subuh dan Asar

Jumhur atau golongan terbesar dari ulama berpendapat dibolehkan mengqada' solat-solat yang luput setelah solat Subuh dan Asar, berdasarkan sabda Rasulullah (SAW);

"Siapa yang lupa mengerjakan solat, hendaklah dilakukannya bila telah ingat!" (Bukhari & Muslim)

Adapun solat sunat, maka dianggap makruh oleh sebahagian di antara sahabat iaitu oleh Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah dan Ibnu Umar.

Sebaliknya, Umar melakukan solat dua rakaat setelah Asar di hadapan para sahabat, tanpa seorangpun yang menyangkal. Juga Khalid bin Walid melakukan demikian.

Dan di antara tabi'in yang memandangnya makruh ialah Hassan, Sa'id bin Musaiyab, dan di antara Imam-Imam mazhab ialah Abu Hanifah dan Malik.

Dalam pada itu, Syafie berpendapat dibolehkannya solat yang ada sebab kerananya, seperti tahiyyatul masjid dan solat sunat.

Golongan Hambali berpendapat diharamkannya solat sunat pada kedua waktu ini walau mempunyai sebab tertentu, kecuali sunat tawaf, berdasarkan hadis Jubeir bin Math'am:

"Bahawa Nabi (SAW) telah bersabda: "Hai keluarga Abdul Manaf! Janganlah kamu larang siapapun melakukan tawaf atau solat di rumah ini di saat manapun dikehendakinya, baik malam ataupun siang!" (Ashabus Sunan)

1 comment: