Sunday, August 15, 2010

Adab Berpuasa Di Bulan Ramadhan - 10


Memperbanyakkan amal ibadat di sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan adalah sangat digalakkan.

"Bahawa Nabi (SAW) apabila telah masuk puluhan terakhir dari bulan Ramadhan, diramaikannya waktu malam, dibangunkan keluarganya dan diikat erat kain sarungnya". (Riwayat Bukhari & Muslim)

Menurut riwayat Muslim: "Rasulullah (SAW) amat giat beribadah pada puluhan terakhir, melebihi kegiatannya pada saat-saat lain".

"Rasulullah (SAW) biasa membangunkan keluarganya pada puluhan terakhir, dan menaikkan kain sarungnya". (Riwayat Turmudzi)

No comments:

Post a Comment