Friday, August 6, 2010

Adab Berpuasa Di Bulan Ramadhan - 4


Amaran Kepada Yang Tidak Berpuasa Di Bulan Ramadhan

"Ikatan Islam dan sendi agama itu ada tiga, di atasnya didirikan Islam dan sesiapa yang meninggalkan salah satu diantaranya, bererti ia kafir terhadapnya dan halal darahnya: mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, solat fardhu dan puasa Ramadhan." (Riwayat Abu Ya'La & Dailami)

"Siapa yang berbuka pada satu hari dari bulan Ramadhan tanpa keringanan yang diberikan Allah padanya, tiadalah akan dapat dibayar oleh puasa sepanjang masa walau dilakukannya." (Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah & Turmudzi)

No comments:

Post a Comment