Friday, August 6, 2010

Adab Berpuasa Di Bulan Ramadhan - 2


"Puasa itu merupakan benteng. Maka jika salah seorang diantaramu berpuasa, janganlah ia berkata keji dan mencaci atau memaki! Seandainya ada orang yang mengajaknya berkelahi atau mencaci atau memakinya, hendaklah dikatakannya: "Saya ini berpuasa, Saya ini berpuasa". Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam tanganNya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi, -firmanNya- : "Ditinggalkannya makan minum dan nafsu syahwatnya kerana Daku. Puasa itu adalah untukKu, dan Aku akan memberinya ganjaran, sedang setiap kebajikan itu akan mendapat ganjaran sepuluh kali ganda." (Riwayat Bukhari & Abu Daud)

"Puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Berkata Puasa: "Ya Tuhan, Engkau larang ia makan dan memuaskan syahwat di waktu siang, dan sekarang ia meminta syafaat padaku kerana itu."
Dan berkata pula Al-Quran: "Engkau larang ia tidur di waktu malam, sekarang ia meminta syafaat padaku mengenai itu." Maka syafaat kedua merekapun diterima oleh Allah."
(Riwayat Ahmad)

No comments:

Post a Comment