Friday, August 20, 2010

Adat Berpuasa Di Bulan Ramadhan - 12"Barangsiapa yang hendak beri'tikaf bersamaku, hendaklah ia melakukannya pada 10 terakhir!". (Riwayat Bukhari)

Kita digalakkan untuk beri'tikaf di masjid di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadhan.

Orang yang sedang beri'tikaf disarankan supaya memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat serta menyibukkan diri dengan solat, membaca al-Quran, bertasbih, bertahmid, tahlil, bertakbir, beristighfar, berdoa, membaca selawat atas Nabi (SAW), dan membuat kebaktian lain yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala dan menghubungkan manusia dengan Penciptanya Yang Maha Agung.

Kita juga disuruh mempelajari sesuatu ilmu, menelaah kitab-kitab Tafsir dan Hadis, serta membaca riwayat Nabi-nabi dan orang soleh, buku-buku fikih dan keagamaan.

Perkara-perkara yang membatalkan i'tikaf adalah;

i) Sengaja keluar masjid tanpa sesuatu keperluan walau hanya sebentar
ii) Murtad
iii) Hilang akal disebabkan gila atau mabuk
iv) Haid
v) Nifas
vi) Bersama isteri

"Bahawa Rasulullah (SAW) biasa beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. Berkata Nafi': "Abdullah bin Umar memperlihatkan sendiri kepada saya tempat yang biasa diduduki oleh Rasulullah (SAW) untuk beri'tikaf". (Riwayat Ibnu Majah)

No comments:

Post a Comment