Tuesday, August 10, 2010

Adab Berpuasa Di Bulan Ramadhan - 7


Bermurah hati atau dermawan dan mempelajari Al-Quran disunatkan pada setiap masa TETAPI kedua-dua perkara ini lebih diutamakan lagi dalam bulan Ramadhan.

"Rasulullah (SAW) adalah orang yang paling dermawan, dan sifat dermawannya itu lebih menonjol pada bulan Ramadhan yakni ketika beliau ditemui oleh Jibril. Biasanya Jibril menemui Rasulullah (SAW) pada setiap malam di bulan Ramadhan, dibawanya mempelajari Al-Quran. Maka Rasulullah (SAW) lebih bermurah hati melakukan kebaikan daripada angin yang bertiup (maksudnya dari segi kecepatan dan kemerataannya)." (Riwayat Bukhari)

No comments:

Post a Comment